madeniArama Kurtarma

Arama Kurtarma Eğitimleri

Arama Kurtarma Eğitimleri

Amaç:
BU EĞİTİMİ NEDEN ALMALISINIZ? Arama Kurtarma Kursu ile, olası afetlerde önemli bir görev üstlenecek arama kurtarma ekiplerinin veya bireysel müdahale edebilecek kişilerin bilgi ve becerilerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Zira, bir afet sonrasında profesyonel ekiplerin afet yerine ulaşması 72 saati bulabilmektedir, böyle bir durumda yalnızca orada bulunanlar birbirlerine yardım etmek zorunda kalmaktadır. Dolayısı ile böyle bir ortamla karşılaştığınız da doğru müdahale etmek hayati önem taşımaktadır. Yanlış yapılan müdahaleler kişilerin sonradan sakat kalmasına, ya da hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Bu insanlar sizin ailenizden de olabilir. Böyle bir ortamda kaldığınız da bu bilgiler hem sizi, hem de yakınlarınızı kurtaracaktır. Arama Kurtarma Eğitimini tamamlayan katılımcılar için, arama kurtarma belgesi düzenlenmektedir.
EĞİTİM SONUNDA KAZANIMINIZ NE OLACAK? Bu eğitim, afet ve acil durumlara karşı bütün toplum seviyelerinde nasıl önlem alınabileceğine ilişkin ortak bir bilinç ve yaklaşım oluşturmak için geliştirilmiştir. Bu eğitimin sonunda elde edilen bilgilerin uygulanmasıyla, herhangi bir acil durum karşısında çalışanların, işletmenin ve ürünlerin zarar görebilirliği azaltabilir. Bazı durumlarda yanlış yapılan müdahaleler sonucunda can ve mal kaybı daha büyük zararlara yol açmaktadır.
İşletme/kurum çalışanlarını olası yangınları önlenmesi, yangın anında doğru davranış biçimlerinin kazandırılması konusunda eğiterek, can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

Eğitim konuları:
10 – 20 kişi

1. TEMEL AFET BİLİNCİ
Türkiye’deki Afet Yönetiminin Gelişimi,
Temel Bilgi ve Kavramlar,
Afet ve Acil Durumlar,
Afet ve Acil Durum Planları,
Afetlere Hazırlık,
Ekiplerin kurulması ve görevleri

2. ARAMA-KURTARMA TEMEL BİLGİLERİ
Genel Yapı Bilgisi,
Bina Tipleri ve Hasar Çeşitleri

3. ARAMA KURTARMAYA GİRİŞ
Arama Nedir?, Kurtarma Nedir?, Arama Kurtarma Ekip Yapısı ve Görevleri, Ekibin Kişisel ve Teknik Malzemeleri Hakkında Bilgi ve Tanıtım, Ekip içi iletişim ve davranışlar (Ekip Psikolojisi),

4. ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİ
Arama Stratejileri ve Çeşitleri,
Kurtarma Stratejileri ve Safhaları,
Olay, İhbar,
Göreve Giriş ve Çıkış,
İstihbarat ve Keşif,
Alan Güvenliği,

5. ENKAZDA ÇALIŞMA PRENSİPLERİ (PROFESYONEL EKİP ÖRNEKLEMELERİ İLE)
Olay Yeri Giriş Teknikleri, Arama ve Dinleme Evreleri, Tahkimat ve Destek Malzemeleri, Kurtarma Evresi, İşaretleme Teknikleri, Rapor ve Formlar

6. KURTARMADA KULLLANILAN İPLER ve DÜĞÜMLER
Kurtarmada Kullanılan İpler(Çeşitleri, Kullanım Alanları, Dayanımları, Kurtarmada Kullanılan Düğümler (Hareketli ve Hareketsiz Düğümler),
Uygulama

7. AFETLERDE TEMEL İLKYARDIM BİLGİLENDİRMESİ
İlkyardım Nedir, Traj Nedir ve Nasıl Uygulanır, Hasta-Yaralı Taşıma Usulleri, Sedye ile Taşıma Bağlama Usulleri,

8. AFET PSİKOLOJİSİ ve PSİKOLOJİK İLKYARDIM
Afet Psikolojisi ve Aşamaları,
Kazazede ve Ekip Psikolojisi,
Psikolojik İlkyardım,
Psikolojik Destek Prensipleri

9. YANGIN TEMEL EĞİTİMİ VE YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KULLANMA BECERİSİ
Yangın Bilgisi,
Yangın Çeşitleri,
Yangın Söndürmede Kullanacak Kaynaklar ve Usuller,
Yangın Söndürme Cihazları ve Çeşitleri,
Yangın Tüpünün Kullanılması (Uygulamalı)

10. TATBİKAT

Katılımcı Sayısı:
10 – 20 kişi
Süre:
4 Ders saati (Yılda bir kez tekrarlanmalıdır.)
İlgili Kanunlar:
İlgili Kanunlar:
1- 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu,
2- 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun,
3- 6 / 3150 Sivil Savunma İle İlgili Teşkil Ve Tedbirler Tüzüğü
Eğitmen:
Eğitimler; Sivil Savunma , Afet ve Acil Durum Yönetimi konusunda tecrübe ve bilgiye eğitmenler tarafından verilmektedir.
Eğitim Yeri:
Eğitim alan kurumun eğitim salonu, tatbikat ve uygulamalar için belirlenecek uygun bir alan.
Belge:
Eğitim sonunda başarılı bulunan katılımcılara, “TEMEL ARAMA KURTARMA” belgesi verilecektir.

 

>>Yangın Eğitimi Almak İçin Bizimle İrtibata Geçin <<