Cep 297

Yangın Eğitimleri

1.Sınıf Yangın Eğitici Eğitimleri;
KALE AKADEMİ&ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ
EĞİTİMİN ADI:
1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi olup eğitimin sonunda Üniversite tarafından hazırlanacak EĞİTİCİ SERTİFİKASI verilecektir
KURSİYER SAYISI:
Sınıf ortalama 20 kişiliktir.
Yangın Eğitmenliği Eğitiminin Amacı:
İlgili mevzuata göre işletmelerde çalışan tüm personelin zorunlu alması gereken “Temel Yangın Eğitimi” ni verebilecek, yangın müdahale planı yapabilecek ve uygulayacak, yangın önleme, söndürme ve kurtarma tekniklerini çalışanlara öğretip deneyim kazandırabilecek, yangın söndürme araç ve gereçlerini tanıtıp kullanmasını öğretebilecek, tahliye esaslarını ve planlamasını yapabilecek ve yaptırabilecek, acil durum müdahale ekiplerinin koordinasyonun sağlanması ve ekiplerin görev ve çalışma şekillerini ayrı ayrı her ekip için eğitim programı hazırlayabilecek ve ekiplerin yıllık tatbikatlarını yaptırabilecek Yangın Eğitmeni yetiştirmektir.
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:
Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.
a) En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar.
c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
e) İSG Uzman Adayları
f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Önlisans Mezunları
h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları
EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:
– Yanma ve yangını bilir.
– Yangına sebep olan faktörleri bilir.
– Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
– Isı ve dumanın yayılma hızını bilir.
– Yangın yerindeki tehlikeleri bilir.
– Söndürme maddelerini bilir.
– Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
– Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır.
– Temiz hava solunum cihazını kullanır.
– Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır.
– Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
– Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
– Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.
– Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
– Genel yangın eğitimi için program hazırlar.
– Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.
– Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.
– Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
– Genel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar.
– Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.
– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.
– Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
– 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir.
– Eğitim sonrası katılım belgesi verebilir.
EĞİTİMİN KURUMSAL KAZANIMLARI
Yangın eğitici eğitimi almış her birey kurumuna;
– Kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesini,
– Yangın çıkmaması için mücadele edilmesini,
– Başlangıç halinde meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesini,
– İşletme veya kurumların prestijinin korunmasını,
– Verim ve kalitenin artmasını,
– Personelin öz güveninin artırılmasını,
– Çalışanlara doğru ve etkili eğitim vermenin başarısını sağlayacaktır.
EĞİTİM SÜRECİ:
Eğitim sürecinde aşağıdaki yol takip edilecektir.
a) Eğitime başlamadan önce, sertifika sürecinde oluşabilecek yazım hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV’si ve nüfus cüzdanın her iki yüzü taranmış veya cep telefonu ile belirgin bir şekilde çekilerek info@kaleyangin.com adresine gönderilecektir.
b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.
e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.
g) Sertifikalar, ÜNİVERSİTESİ onaylı olup Rektörlük tarafından imzalanacaktır.
EĞİTİM MALİYETLERİ:
Eğitim maliyetleri ve sürecinde, aşağıdaki yol takip edilecektir.
a) 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi ücreti Kişi Başı 1.500 + % 18 KDV olarak belirlenmiştir.
b) Kursiyerlerin öğle yemeği, çay ve ikramlar konusunda ücret ödemeyeceklerdir.
c) Kursiyerler bu kişi başı ücretini KALE YANGIN GÜVENLİK-Necdet KOCA Garanti Bankası Büsan Şubesi.Hesap No:790-6692059 (İBAN:TR13 0006 2000 7900 0006 6920 59) hesabına “Katılacak kişi Adı-Soyadı TC. Numarası ve Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi” açıklamasıyla yatıracaklardır.
Dekontun taranarak veya fotoğrafı çekilerek info@kaleyangin.com adresine gönderilecektir.

Yangın Eğitimleri Dayanağı ;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin “B” bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir. Ayrıca 19–12–2007 tarihli 2007 / 12937 sayılı binaların yangından korunması hakkında yönetmelik MADDE 124 (I)- Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip ve yöneticiler sorumludur. MADDE 130 (2)- Bünyesinde özel itfaiye birimi bulunduran kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile diğer yapı, bina ve işletmelerde itfaiye birimi personelinin eğitimi, kendi imkanları ile kendi kuruluşlarınca, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatından yararlanılarak yapılır. Bu kuruluşlar, ilgili mevzuatına uygun şekilde yangın eğitimi veren özel okul, kurs ve dershanelerden eğitim hizmeti alabilirler.

Temel Yangın Eğitimi ;
Amaç :Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek
Eğitime Katılacaklar : Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri görevlileri
Verilecek Sertifika : Katılımcılara temel yangın eğitimi katılım sertifikası verilir.
Süre : 4 Saat (2 Saat Uygulama)

Kapsam
Neden yangın eğitimi
Yasal Mevzuat ve standartlar
Yangın farkındalığı
Yangın ve temel kavramlar
Yanma ve yangın bilgisi
Yanıcı maddeler
Yanma çeşitleri
Yanma Ürünleri
Yangınların Sınıflandırılması
Yangın Nedenleri
Yangının sebep olan etkenleri
Yangın türleri
Yangın yerindeki Tehlikeler
Yangın Önleyici Tedbirler
Yangın söndürme yöntemleri
Yangın söndürme maddeleri ve özellikleri
Yangın Söndürme Cihazları (YSC) ve Kullanma Teknikleri
Otomatik Yangın Algılama ve söndürme Sistemleri
Yangın ve İnsan davranışı
Yangın Acil Durum Planı
Yangın Acil Durum ekipleri

Eğitim Sonrası Kazanımlar :
Temel yangın eğitimi almış her birey;
Yanma ve yangını bilir,
Yangına sebep olacak faktörleri bilir,
Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır
Algılama sistemlerini bilir,
Sabit söndürme sistemlerini bilir,
Yanmanın oluşumunu bilir,
Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir,
Söndürme maddelerini bilir,
Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini bilir,
Binayı terk ederken neler yapılacağını bilir,
İşletme toplanma bölgesini bilir,
Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını bilir,
Acil müdahale ekiplerinin nasıl oluşacağını bilir,
Yangın türüne göre söndürme maddelerini kullanabilir,
Nasıl yardım çağıracağını bilir,
Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir,
Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir,
Binayı terk ederken anahtar,şalter,tuş vs. kapatır,
Kaçış yollarını bilir ve kullanır,
Portatif Yangın söndürme cihazlarını kullanır,
Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.

 

>>Yangın Eğitimi Almak İçin Bizimle İrtibata Geçin <<