İleri Seviye Yangın Eğitimi

Amaç;

İşletme/kurumda görevli yangın ekibini (söndürme, kurtarma, ilkyardım, emniyet) olası yangınları önlenmesi, yangın anında doğru davranış tarzlarının kazandırılması ile yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma konusunda eğiterek, yangınları önlemek ve başlangıç halinde müdahale ederek can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

Eğitim konuları;

1.Temel Yangın Bilgileri

 • Ülkemizdeki yangın olayları ve istatistikler
 • Yanma ve yangın olgusu
 • Yanma çeşitleri ve bileşenleri
 • Yanıcı maddeler ve özellikleri
 • Isı kaynakları ve etkileri
 • Isı transferi
 • Yangın sebepleri ve etkenleri
 • Yangın önleyici tedbirler
 • Yangın sınıfları ve özellikleri
 • Yangın çeşitleri ve özellikleri
 • Yangın belirtileri ve safhaları
 • Yanma ürünleri
 • Yangın yerinde tehlikeler
 • Söndürme metotları
 • Söndürme maddeleri ve özellikleri

2.Yangın çeşitleri ve özellikleri

 • Bina yangınları
 • Akaryakıt madde yangınları
 • LPG ve LNG yangınları
 • Kimyasal madde yangınları
 • Patlayıcı madde yangınları
 • Araç yangınları
 • Baca yangınları
 • Elektrikli cihaz yangınları

3.Yangınla ilgili yönetmelikler

 • Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
 • National Fire Protection Association (NFPA) Standartları
 • Tehlikeli maddeler
 • Otomatik yangın algılama, alarm ve söndürme sistemleri
 • Yangınla mücadele strateji ve taktikleri
 • Yangın olay yerinde operasyon al çalışmalar
 • Ofansif strateji ve atak planlama
 • Defansif strateji ve atak planlama
 • Yangın Olay Yerinde Personel ve Malzeme Kurtarma
 • Yangın kontrolü ve söndürme
 • Yangın söndürmede su veriş teknikleri
 • Yangın olay yerinde harici kaynaklardan su takviye usulleri
 • Kapalı alanlara zorla giriş usulleri
 • Pozitif ve negatif havalandırma teknikleri

4.Yangından koruyucu teçhizatlar

 • Temiz Hava solunum Setleri
 • Zorla giriş ve kurtarma aletleri
 • Halatlar
 • Portatif taşınabilir alüminyum merdivenler
 • Yangın olay yerinden yaralı taşıma teknikleri
 • Yangın su ve köpük veri hortumları,  hortum rekorlar ve püskürtme lanslar(nozullar)
 • Yangın hidrantları
 • Bina içi yangın dolapları ve itfaiye bağlantıları
 • Yangın söndürme cihazları
 • İtfaiye araçları ile müdahale teknikleri

Su verme teknikleri

Köpük işleme teknikleri

Koruma teknikleri

Su desteği teknikleri

 • Yangından kurtarma işlemleri

Olay yerinde yaralı arama teknikleri

Olay yerinde kurtarma teknikleri

 • Doğal afetler

Doğal afet tanımı,

Doğal  afet türleri,

Doğal afetlerin etkileri

Doğal afetlerden korunma

Katılım:Kamu veya özel itfaiye personeli

Süre:8 Ders saati (7 saat anlatım, 1 saat uygulama)

Eğitim alan kurumun ihtiyaçları dikkate alınarak,eğitim süresi ve konularda değişiklik yapılarak,daha kısa veya daha uzun süreli programlar yapılabilir.

Eğitim yeri:Eğitimi alan kurum itfaiyesinde ve eğitim tesislerinde

Belge:Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim katılım/başarı belgesi verilir.

Eğitmen:Yurt içi ve Yurt dışı Yangın Eğitimleri sertifikalarına sahip 25 yıl fiili olarak faal yangın ekipleri içinde yangın operasyonlarında fiilen çalışmış yangın eğitim uzmanları

 

>>Yangın Eğitimi Almak İçin Bizimle İrtibata Geçin <<