ISO Danışmanlığı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi (Quality Management System)

 • ISO 9001 Organizasyonların müşteri memnuniyeti nin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.
 • ISO 9001:2008  Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan stanadart olup verilen belgenin adıdır.
 • ISO 9000 Standardı, her 5 yılda bir  ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).
 • ISO 9001 kalite yönetim sistemleri nin belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu Kalite yönetim sistemleri nin bağımsız ve akredite bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bu devamlılığı sürekli sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, kalite yönetimi sistemini standardın gereksinimlerini yerine getirecek şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu ile anlaşır. Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kuruluşun kalite sisteminin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir sertifikasyon (belgelendirme) denetimi yapar. Bu denetim sonucunda sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kurulmuş olan kalite sisteminin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun yönetim sistemini belgelendirir.Böylece  kuruluş iso belgesi nin kullanım haklarına sahip olur.

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO Belgesi ile Kuruluşun yönetim sisteminin belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar. Kuruluşun Kalite yönetim sistemleri ne verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun kalite sisteminin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu iso 9001 belgesi ni geri alabilir.

ISO 9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

 • ISO 9001 Standardı, sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Tüm sektörlere uygulanabilir. Bu nedenle firma veya kurum , kendi sektörüne göre iso 9001 standardını uygulamak zorundadır. ISO 9001 Standardının firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu yada danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler.
 • ISO 9001 Sistemi belgelendirmesine karar veren ve  hazırlık çalışmalarını tamamlayan her firma, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşuna müracaat eder. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, iso belgesi için belgelendirme kuruluşunu seçmelidir. Çünkü ISO 9001 Kalite belgesi müşteriye kaliteyi anlatmak için alınmaktadır, bu nedenle de seçilecek kuruluşun müşteri tarafından kabul görmesi gerekir.
 • ISO 9001:2008  Belgesi nin alınacağı belgelendirme kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. ISO 9001 kalite belgesi üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır. Şu kesinlikle unutulmamalıdır ki ISO 9001 belgeleri , sadece belge almak için değil , kalite ve müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu güveni müşteriye vermek için alınmalıdır.

ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır?

ISO 9001 Belgesinin Süresi Var mıdır?

ISO 9001 Belgesi  Neden alınır?

ISO 9001 Belgesi nin kullanımı; ISO 9001 kalite belgeleri çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir.

 • ISO 9001 belgesi, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme ve disiplini anlayışını kazandırır.
 • İSO 9001 Belgesi nin alınması mükemmele ulaştınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür.• ISO 9001 kalite yönetim sisteminde problemin çözümünden daha önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

ISO nun temel amacı;

 • ISO standarları ile uluslararası mal ve hizmet alışverişini kolaylaştırmaktır.
  • ISO ile Bilimsel, teknik, ekonomik alanlarda karşılıklı anlaşmaları sağlamak için dünyada standardizasyonu geliştirmektir.
  • Ulusal standartları uyumlaştırmak, birleştirmek ve önerilerde bulunmaktır.
  • Bütün üyelerin onayı ile uluslararası standartlar oluşturmaktır.
  • Ulusal ve uluslararası alanda kullanılmaya elverişli koşulları taşıyan yeni standartların gelişimini desteklemektir.
  • Ulusal ve teknik kurulların çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişi sağlamaktır.
  • Standardizasyon ile ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kuruluşların işini kolaylaştıracak standardizasyon çalışmalarında bulunmaktır.

Aynı Zamanda;

 • İSO 9001 Karlılığı arttırır
 • İSO 9001 Sistemi  çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar
  • İSO 9001 Belgesi Yönetimin taahhüdünün sağlandığını gösterir
  • İSO 9001  ile Motivasyon ve katılımı arttır
  • ISO 9001 Sistem belgelendirmesi ile ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltır
  • İSO 9001 Belgesi ile paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırır
  • ISO 9001 Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan  faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.
Ayrıca iso 9001 belgesi kamu ve özel ihale şartnamelerinde de yer alabilmektedir

ISO 9000 Tarihi

“International Organization for Standardization” İngilizce açılımı kısaltılınca “IOS”, Fransızca da Organisation internationale de normalisation kısaltılırsa “OIN” olmasından dolayı yunanca “eşit” anlamına gelen “isos” tan türetilerek şu an kullanılan “ISO” olarak adlandırılmıştır. [1] Uluslararası alanda uygulanacak kalite sistem standardı çalışmaları ilk kez merkezi Cenevre’de olan Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO (standart) (International Organization For Standardizasion) tarafından başlatılmıştır. ISO (standart), 23 Şubat 1947 tarihinde kurulmuş olup, 135 üye ülkeden oluşmaktadır. Her ülkeden bir üye bulunmaktadır ve her üye eşit oy hakkına sahiptir. Bu amaçla ISO (standart)’nun aktif üyeleri olan ABD, İngiltere, Kanada tarafından bu çalışmaları yürütmek üzere Teknik Komite (TC 176) oluşturulmuştur. Bu komitenin çalışmaları sonucu ISO 9000 Kalite Sistem Standartları Mart 1987’de yayınlanmış ve ülkemiz (TSE 1988) başta olmak üzere birçok ülke tarafından benimsenerek uygulamaya geçilmişti iso 9001Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.

BİZİ TERCİH ETMENİZ İÇİN NEDENLER?

• Yıllardır sadece kendi işimizi yapıyoruz.
• Çok farklı sektörlerde  bu işi profesyonel olarak yapmış ,uzman kadroya sahibiz.
• Yılların tecrübesi ve projelerini bitirdiğimiz yüzlerce müşterilerimizle, güven konusundaki tüm sıkıntılarınızı gideriyoruz ve sektörümüzde ilk tercihler arasında yer alıyoruz.
• En uygun finansal koşullarda ve en optimum sürede sertifika sahibi olacağınızı garantiliyoruz.
• Türkiye’nin tüm bölgelerinde hizmet verme potansiyeline sahibiz.
• Türkak ve yurtdışı akreditasyonlu belgeleri müşterilerimizin isteğine göre planlarız, ama sadece güvenilir sertifikasyonları müşterilerimize sağlarız.
• Sadece kurumunuza özel dokümantasyon ve uygulamaları gerçekleştiriyoruz.
• Sürekli öğrenen, değişime ve gelişmeye açık, deneyimli ve yetkin olarak başladığı işi başarı ile sonuçlandıran, uzun vadeli düşünüp ve müşteriyi çözüm ortağı olarak kabul eden bir yapı oluşturuyoruz.
• Kurumunuzu geleceğe taşıyacak Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası’nı ve kurumsal hedeflerinizi oluşturuyoruz.
• Kurumunuzdan biriymiş gibi ve aynı zamanda kurumunuzun bir müşterisi gibi sizlerle iletişim kurabilecek çalışma tarzına sahibiz.
• Kurum içi eğitimleri yine biz vererek, hem tüm çalışanların aktif katılımını sağlıyoruz, hem de daha uygun finansal koşulları “danışmanlık paketimiz” içinde sizlere sunuyoruz.

 

>>Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İrtibata Geçin <<