Marka Danışmanlığı

MARKA TESCİLİ

Marka üzerine konulduğu eşyanın ya da verilen hizmetin belli bir işletmeye ait olduğunu gösteren veya eşyayı ya da hizmeti piyasadaki benzerlerinden ayırt etmeğe yarayan her türlü işarettir.

Markanın en temel işlevi ayırt etmektir. Bu nedenle marka olacak ibareler benzersiz değilse de en azından orijinal ve karakteristik olmalıdır. İştigal konusunu tasvir eden, başkasının önceden tescil ettirdiği veya tescil başvurusunda bulunduğu markalar ayırt edicilikleri olmadığı gerekçesiyle tescil edilemez.

Ülkemizde marka hukuku mevzuatı marka korumasından faydalanabilmek için tescil ilkesini benimsemiştir. Yüksek Yargı kararlarında markanın önceden kullanımı yoluyla ayırt edicilik kazandırılması halinde hak sahipliğinin kabul edilebileceği kuralını benimsemiş olmakla beraber gerçek hak sahipliğinin kabulü için yoğun bir kullanımın kanıtlanması gerektiğinden ve  markanın verdiği hakların tescilsiz markalar açısından kullanımı sıkıntı yarattığından markanın tescil edilerek kullanılması tavsiye edilir.

Kuruluşumuz;  deneyimli ekibiyle markaların seçimi ve araştırılması, tescil edilebilirlik durumu, marka yenilemeleri, benzer marka itirazları, marka lisans sözleşmeleri ve marka hukukuyla ilgili diğer bütün konularda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kuruluşumuz; marka haklarıyla yakın alakalı olan alan adları konusunda da tescil başvurularının yapılması ve marka hakkına ihlal teşkil eden alan adlarının iptali için işlemler konusunda da danışmanlık hizmeti vermektedir.

PATENT TESCİLİ

Yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlar patent verilerek korunur. Buluş kısaca sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanabilmekte ve yeni teknolojilerin üretilmesini, varolan teknolojinin ise gelişmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka değişle buluş tarım da dahil olmak üzere sanayi ve teknoloji alanındaki somut bir sorunun çözümüdür. Patent, buluş sahibine buluşu üzerinde belirli bir süreyle sınırlı olarak devlet veya diğer resmi patent ofisleri tarafından bahsedilen bir haktır.

Patent hakkı buluş sahibine sözkonusu ürünü satma, pazarlama konusunda bir ayrıcalık sağlamakta ve bu da yeni buluşların yapılmasını teşvik etmektedir. Patent hakkının buluş sahibine sağladığı bu ayrıcalık incelemeli patentte 20 yıl, incelemesiz patentte 7 yıldır.

Buluşların patent alarak korunabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilir olmadır.

Yenilik; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı, sözlü veya başka bir şekilde açıklanmamış olmasını ifade eder.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması ise; buluşun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından tekniğin bilinen durumundan açıkça çıkartılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş olmasını ifade eder. Bir başka değişle, tekniğin bilinen durumunu aşmak ortaya konulan buluş sayesinde konuyla ilgili olarak mevcut bilginin ilerisine geçilmesidir.

Son olarak sanayiye uygulanabilir olma; buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olmasıdır.

Patent vekillerimiz, buluşunuzun öncelikle Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde kararname hükümleri uyarınca tescil edilebilir olup olmadığı yönünden inceler ve bu konuda size detaylı bilgi verir.

Patent uzmanlarımız, buluşunuzun patent olarak tescil edilebilir nitelikte olduğu kanaatine varırsa incelemeli veya incelemesiz patent sistemlerinden hangisinin tercih edileceği konusunda karar vermeniz için ihtiyaçlarınız ve buluşun mahiyeti gözönüne alınarak yönlendirme yapar.

Buluş patent alabilir nitelikte değilse faydalı model olarak tescil edilebilirliği analiz edilerek size bu olasılık hakkında bilgi verilerek tavsiyede bulunulur.

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Tasarım bir ürünün bir kısmının görmek ve dokunmak gibi insan duygularıyla fark edilen görünümüdür. Bu görünüm, o ürünün renginden, üzerindeki şekil ve süslemelerden ve hatta o ürünün yapıldığı maddenin özelliğinden kaynaklanabilir. Endüstriyel tasarım tescili, tekstil ürünleri, elektrikli ev aletleri, arabalar gibi çok çeşitli ürünlerde söz konusu olabilir.

Endüstriyel tasarım tescili 5 yıl için yapılır ve 5 yıllık süreler halinde 25 yıla kadar uzatılabilir.

Kurluşumuz; tasarım konusunda tecrübe sahibi Marka ve Patent Vekilleri, endüstriyel tasarımların tescil edilebilme koşullarını taşıyıp taşımadığını araştırıp bu konuda bilgilendirme yapılması, tasarım tarifnamesinin hazırlanması, endüstriyel tasarımların yurtdışı tescillerinin yapılması, tasarım başvurusu ve tescil işlemleri, red kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap verilmesi ve görüş sunulması ile tasarım yenilemeleri takibi gibi tasarım konusunda ihtiyaç duyulan her türlü teknik ve hukuki desteği vermektedirler.

WEB ADRESİ (ALAN ADI) TESCİLİ

Türkiye’de alan adları ODTÜ bünyesinde oluşturulan bir birim tarafından verilmektedir. ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, “com.tr” uzantılı alan adı için Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Marka Tescil Belgesi’ni veya Ticaret Sicili Tescil Belgesi’ni başvuru esnasında istemektedir.

Ülke kodu içermeyen alan adlarında ise dünyanın neresinde olursa olsun isteyen herkes tarafından alan adı veren herhangi bir kuruluşa internet ortamında başvurarak sahip olunabilir.

Alan adlarında ilk gelen alır kuralı geçerlidir. Ancak sadece bu ilkenin gözetilerek alan adı verilmesi tanınmış marka ve kişilerin alan adlarını veya benzerlerini alan adı olarak alan kişilerin sistemi suiistimallerine yol açmaktadır.

ODTÜ’nün alan adı verilmesindeki katı tutumu uygulamada haksız internet alan adı alımını önlese de bu durum “tr” uzantılı alan tescilinden ziyade “com, net, org” uzantılı alan adlarının tercihine neden olmuştur.

Com uzantılı alan adları ise suiistimallere, ihlallere yol açabilmektedir ancak bu ihlallere karşı Dünya’nın herhangi bir yerinde bulunabilecek tescil sahiplerine karşı dava açılması ve/veya dava açılacaksa kararın icra edilmesi neredeyse imkânsızdır.

Ortaya çıkan bu sakıncalar nedeniyle ICANN denilen bir tahkim usulü geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde ortalama 40-45 gün içinde 1000-6000 arasında değişen bir maliyetle alan adı uyuşmazlıkları çözüme kavuşabilmektedir.

Kuruluşumuz; hem “tr” hem de “com” uzantılı alan adlarının alınması ve alan adları konusunda çıkan uyuşmazlıkların ulusal ve uluslar arası düzeyde çözüm yolları konusunda Müşterilerine ihtiyaçları olan bütün hizmetleri sağlamaktadır.

 

>>Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İrtibata Geçin <<