18813855_1935613553382326_4796150661353495952_n16112956_1246435892109762_7460724097261816212_o11080827_995311300555557_1176635010026837564_o15975325_1246435888776429_7415061563385240217_ocep 159818767918_1935613606715654_1564429547778611096_ndavdavdav

Yüksekte Çalışma Eğitimleri

Eğitici Eğitimleri

KALE AKADEMİ&ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ
EĞİTİMİN ADI:
Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi olup eğitimin sonunda Üniversite onaylı EĞİTİCİ SERTİFİKASI verilecektir.
KURSİYER SAYISI:
Sınıf ortalama 20 kişiliktir.
EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:
Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.
a) En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,
b) Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,
c) Ortak sağlık güvenlik birimilerinde (OSGB) görev yapan A, B veya C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
e) İSG Uzman Adayları,
f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen en az Üniversite Önlisans Mezunları
EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu,
25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği,
28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik.
EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:
Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.
Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.
Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.
Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları (Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs) bilir.
Yüksekte çalışma ekipmanlarını (Merdiven, iskele, vinç, platform vb.) bilir.
Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları (Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina vb.) bilir.
Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.
Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.
Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.
İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.
Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.
Dış cephe asansörlerini bilir.
Mobil yükselebilen platformları bilir.
Kaldırma ekipmanlarını bilir.
Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.
Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.
Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.
Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.
Güvenli ortam oluşturmayı bilir.
Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.
Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.
Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.
Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.
28695 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir.
Yüksekte çalışma eğitimi sonunda KATILIM BELGESİ verir.
EĞİTİMİN KURUMLARA KAZANDIRACAKLARI:
Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.
a) İşletme ve/veya kurum içersinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi,
b) Meydana gelebilecek olan yüksekte çalışma ile ilgili şantiye, özel servis çalışanları, inşaat işlerinde ve diğer işlerde can ve mal kaybını en aza indirilmesi,
c) İşletmelerin sıfır iş kazası politikalarına yardımcı ve destek olmak,
d) Yüksekte çalışma yapan personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin üst seviyeye çıkartılması,
e) Yüksekte çalışma ile ilgili tedbirlerin alınması ve yasal süreçler.
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
İş sağlığı ve güvenliği nedir
İş sağlığı ve güvenliğinin amacı nedir
KKD (Kişisel koruyucu donanımlar):
a) Baş koruma ekipmanları: Baret, şapka, bone/eşarp, kar başlığı
b) Vücut koruma ekipmanları: İş elbisesi, tulum, mont/yelek, önlük, tam korunma giyisisi
c) Göz korunma ekipmanları: Emniyet gözlüğü, yüz siperi
d) Kulak koruma ekipmanları: Kulak tıkacı, tam kapalı kulaklık, kişiye özel kulaklık
e) El koruma ekipmanları: Eldiven, kolluk, parmaklık
f) Ayak koruma ekipmanları: Emniyet ayakkabısı, Çizme, Bot, maskarat, Tozluk
g) Düşmeden korunma ekipmanları: Emniyet kemeri, Yan halat, bağlanma kılavuzları, Güvenlik halatı, Şok emiciler, Güvenlik ağı
Yüksekte çalışma ekipmanları: Yüksekte çalışma yapabilmek için kullanmış olduğumuz ekipmanlar, merdivenler, iskeleler, vinçler, platformlar olarak gösterilebilir.
– Yüksekte Çalışma Nedir?, Nereler Yüksekte Çalışma Ortamlarıdır?
– Çalışanların Düşmesine Neden Olabilecek Faktörler, Nerelerden Düşeriz?
– Düşmeye Karşı Güvenlik Önlemleri Almanın Önemi, Düşmenin Önlenmesi için Alınması Gereken Standart Prosedürler, Düşüş Koruma Planı
– Düşmeyi Önleme Planının Hazırlanması ve Uygulanması
– Yetkili Uzman Görevlendirilmesi
– Geleneksel Sistemlerin Neden Kullanılmadığının Açıklanması
– Alternatif Sistemlerin İşçileri Nasıl Koruyacağının Açıklanması
– Kontrollü Giriş Bölgeleri Oluşturulması, Dokümasyon Sorumluluğu
– Kazaların Araştırılması, Çalışanların Düşen Objelerden Koruma
– Düşmeyi Önleme Konusunda Eğitim
– Merdivenlere bakış ve genel kurallar:
– İskelelere bakış ve genel kurallar:
– Yüksekte çalışmalarda korunma sistemleri
Yetişkinin özellikleri ve Eğitim yöntemleri
Yetişkin Eğitimi İlkeleri, Eğitim Ortamının Hazırlanması, Eğitim Araçları
Eğitimin Planlanması, Eğitim İçeriği, Eğitim Yöntemleri,
Eğitimde ölçme değerlendirme.
EĞİTİM SÜRECİ:
Eğitim sürecinde aşağıdaki yol takip edilecektir.
a) Eğitime başlamadan önce, sertifika sürecinde oluşabilecek yazım hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV’si ve nüfus cüzdanın her iki yüzü taranmış veya cep telefonu ile belirgin bir şekilde çekilerek info@kaleyangin.com adresine gönderilecektir.
b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.
e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.
g) Sertifikalar, Üniversite tarafından hazırlanacak olup Rektörlük tarafından imzalanacaktır.
EĞİTİM MALİYETLERİ:
Eğitim maliyetleri ve sürecinde, aşağıdaki yol takip edilecektir.
a) Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitmenlik Ücreti Kişi Başı 1.800 + % 18 KDV olarak belirlenmiştir.
b) Kursiyerler bu kişi başı ücretini KALE YANGIN GÜVENLİK-Necdet KOCA Garanti Bankası Büsan Şubesi.Hesap No:790-6692059 (İBAN:TR13 0006 2000 7900 0006 6920 59) hesabına “Katılacak kişi Adı-Soyadı TC. Numarası ve Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi” açıklamasıyla yatıracaklardır.
Dekontun taranarak veya fotoğrafı çekilerek info@kaleyangin.com adresine gönderilecektir.

Çalışan Eğitimleri;

Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.
Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanlar.10’ar kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

Verilecek Sertifika;

Katılımcılara yüksekte çalışma eğitimi katılım sertifikası verilir.

Süre : 1 Gün / 8 Saat (1/2 teorik, 1/2 Uygulama)

Kapsam;

 • Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar
 • Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları
 • Düşme durdurma sistemleri
 • Emniyet alma kuralları ( ankrajlama )
 • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
 • Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı
 • Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları
 • Sık kullanılan düğüm çeşitleri

Belgelendirme Süreci;

 • Eğitimlere katılım zorunludur,
 • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir,
 • Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır,
 • Eğitimlerin iş yeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır,

 

>>Yüksekte Çalışma Eğitimi Almak İçin Bizimle İrtibata Geçin <<